Lp. Status Nazwa Ostatnia aktualizacja Wersja
1. offline VOD NUC
2023-02-11 17:30:14
4.7.11.0
3. online VOD2 NUC
2023-03-28 20:34:04
4.7.11.0

WiesRPi 48V
WiesRPi 24V