Lp. Status Nazwa Ostatnia aktualizacja Wersja
1. offline VOD NUC
2023-01-13 08:40:09
4.7.11.0
3. offline VOD2 NUC
2023-02-06 10:04:03
4.7.11.0

WiesRPi 48V
WiesRPi 24V