Lp. Status Nazwa Ostatnia aktualizacja Wersja
1. offline VOD NUC
2022-12-02 03:00:08
4.7.6.0
3. online VOD2 NUC
2022-12-08 10:54:05
4.7.10.0

WiesRPi 48V
WiesRPi 24V